De onderdelen van de vereniging

De onderdelen van de vereniging

Harmonie orkest
Harmonie orkest of kortweg Harmonie bestaat momenteel uit ongeveer 30 leden. In een harmonie zitten twee instrument groepen, namelijk blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Onder de blaasinstrumenten vallen dwarsfluiten, klarinetten, saxofoons, trompetten, hoorns, baritons, trombones en bassen. Bij slagwerkinstrumenten kunt u denken aan drumstel, grote trom, bekkens en af en toe wordt er ook gebruik gemaakt van melodisch slagwerk zoals marimba’s.
Als u een van bovenstaande instrumenten wilt leren bespelen zult u eerst lessen moeten volgen om bij het orkest te kunnen spelen. Deze worden verzorgd door gediplomeerde docenten waar de vereniging contact mee heeft. Door deze docenten leert u stap voor stap hoe u het instrument moet bespelen. Het instrument dat u wilt leren bespelen, wordt door de vereniging ter beschikking gesteld.

Het Harmonie orkest staat onder leiding van Pieter de Jong.

Malletband
In tegenstelling tot het harmonie orkest bestaat een malletband uitsluitend uit slagwerkinstrumenten. Slagwerkinstrumenten zijn in twee groepen in te delen namelijk melodisch slagwerk en ongestemd slagwerk. Onder melodisch slagwerk vallen marimba’s, xylofoons, vibrafoon en bell’s. Slagwerk waar geen melodie op te spelen valt, is ongestemd slagwerk, hierbij kunt u denken aan onder andere drumstel, trommels en bij instrumenten zoals woodblock, triangel, bekken etc.
Om met de malletband mee te kunnen spelen bent u ook eerst genoodzaakt om lessen te volgen, deze worden verzorgd door leden van de malletband.

De malletband staat onder leiding van Anne-Lies Nienhuis

Leerlingenorkesten
De vereniging heeft twee leerlingenorkesten; een voor het harmonieorkest en de andere voor de malletband. Deze leerlingenorkesten zijn bedoeld om de leden die nog maar net een instrument bespelen te leren om samen met anderen muziek te maken. Daarnaast natuurlijk om te laten zien hoe leuk het is om samen muziek te maken. Wanneer de leerlingen het A-niveau bereikt hebben, mogen zij doorstromen naar het harmonie orkest of de malletband.

Majorettes
Majorettes is een sport waarbij twirlen, dans, show en gymnastiek gecombineerd worden. Dit alles doen ze onder begeleiding van muziek en met het gebruik van batons, pompons, vlaggen of linten.
De majorettes worden begeleid door een docente en werken samen aan de shows, hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de verschillende niveau’s die iedereen heeft. Voordeel hiervan is dat iedereen gelijk mee kan doen in het niveau die men heeft.

De majorettes staan onder leiding van Christa Huizing

Vrienden van de Harmonie
De vrienden van de Harmonie is een groep vrijwilligers die de vereniging ondersteunt door het organiseren van sponsoracties en te helpen met de organisatie van grote evenementen.