Eenmalige donatie

Eenmalige donatie

Als muziekvereniging vinden we het enorm belangrijk goede opleidingen te verzorgen en kinderen en volwassenen kennis te laten maken met muziek. Dit doen we zowel intern als middels bijvoorbeeld projecten op scholen. Hiervoor zijn instrumenten en materialen nodig.

Daarnaast zijn we het nog enige lopende korps in de gemeente Tynaarlo en worden daarom veelvuldig geboekt. Een goed instrumentarium en een strak uniform is daarbij essentieel.

Wilt u ons hiermee steunen? Dan kunt u een eenmalige bijdrage doen t.n.v. Muziekver.Harmonie, op rekeningnummer NL19 RABO 0366 5575 72. Namens alle leden ontzettend bedankt!