Vrienden van de Harmonie

Vrienden van de Harmonie

Stichting “Vrienden van de Vriezer Harmonie” is opgericht op 9 juni 1988.

Bestuursleden van het eerste uur waren o.a. :
A. Douwes, H. Santes-v.d. Veen, J. Wesselink, A. Steunebrink, J. Brink en M. Emmens

Nu wordt het bestuur gevormd door:
Janny v.d. Veen (voorzitter), Petra Geerts (penningmeester), Ina Snijder, Anja Mulder, Jan Knaapen en Bert vd Heide.

Doel van de stichting

Doel van de Stichting is om financiële ruimte te creëren en hiermee de Harmonie Vries te ondersteunen bij extra uitgaven. 

Zo organiseren we ieder jaar de Bloemenactie in Vries en omgeving en zijn we af en toe met een kraam aanwezig op een markt of een sporthalconcert. Naast de financiën die we hiermee binnenhalen, proberen we bij deze activiteiten ook actief de Vriezer Harmonie te promoten.

De bestuursleden kunnen ook worden gevraagd om te ondersteunen bij activiteiten van de Harmonie zoals bv de Taptoe. Bij deze gelegenheden bestaat de ondersteuning uit directe hulp.
Ook dit doen we graag!

Vanaf 1988 tot heden is er ruim € 55.000,– bijgedragen aan de Harmonie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. bijdrages aan nieuwe uniformen (1991 en 2016), nieuwe muziekstukken en de aanschaf van diverse instrumenten. 

Het zittende bestuur is een enthousiaste groep mensen en iedereen voelt zich betrokken bij de Harmonie en is altijd bereid te helpen op wat voor manier dan ook! 

Oproep nieuwe bestuursleden.

Van de huidige bestuursleden zijn enkele al vele jaren werkzaam voor de Vrienden van de Harmonie en zij zouden het prettig vinden als er verjonging binnen het bestuur zou plaats vinden.

Tevens kunnen nieuwe bestuursleden ook leiden tot nieuwe ideeën en nieuwe activiteiten en daarom roepen we liefhebbers van de Harmonie op zich aan te melden om zitting te nemen in het bestuur van de Vrienden van de Vriezer Harmonie.
Het ondersteunen van de Harmonie Vries blijft heel belangrijk om het orkest, malletband en majorettes draaiende te houden!

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij:
Janny van der Veen (voorzitter)  06-26864543 of via de mail jannyvdveen@home.nl
Petra Geerts (penningmeester)  06-26240610 of via de mail pgeerts@bouwbedrijfgeerts.nl