Over ons

Over ons

Welkom op de website van de Harmonie Vries, graag vertellen wij meer over onze vereniging. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de informatie op deze website, dan wel informatie missen, vragen we u gebruik te maken van het contactformulier bij Contact.

Historie

Begin 20e eeuw werden ijswedstrijden muzikaal omlijst door muzikanten uit de omliggende gemeenten. Naast een geldelijke beloning kregen de muzikanten vaak een ‘zeupie’ om de kou beter te kunnen trotseren. Tijdens strenge winters drukte de muziek daarom zwaar op de begroting van de ijsvereniging.

Om deze kosten te verlagen informeerden de heren Albert Ebbinge en Ananias Scheepstra bij de muziekvereniging van Norg naar de ‘regels’ van een muziekvereniging. Daarnaast oriënteerden zij zich ook op de financiële kant.

Uiteindelijk werd er een obligatieregeling ter grootte van ƒ 900,- (gulden) uitgeschreven. Hoewel dit in die tijd een fors bedrag was, had men in drie weken het benodigde geld bij elkaar. Hiervan werden in Zwolle instrumenten gekocht.

Harmonie 1914

Na zorgvuldige afweging namen de heren Jannes Kluivingh, Albert Ebbinge, Ananias Scheepstra en Lammert Lammers het historische besluit om op 1 mei 1914 muziekvereniging ‘Harmonie Vries’ op te richten.

Met zo`n 80 leden vormt zij één van de grotere muziekverenigingen in de omgeving. De vereniging bestaat uit de leerlingenorkesten, het harmonie orkest, de malletband en de majorettes.

Binnen de gemeente Tynaarlo neemt de Harmonie Vries een belangrijke plaats in. Talrijke evenementen, zoals Palmpasenoptochten, Koningsdag, wandelvierdaagsen, de opening van de Zuidlaardermarkt, Sinterklaasintochten en kerstmarkten, worden door de Harmonie Vries muzikaal omlijst.

Daarnaast staan ook serenade’s, koffieconcerten, kerstoptredens, een sporthalconcert en Taptoe op het programma. Maar ook buiten de gemeente neemt de vereniging regelmatig deel aan optochten en andere festiviteiten.

Serenade @onderdelinde

Naast deze (straat)optredens geeft de Harmonie Vries eenmaal per jaar een muziekuitvoering voor donateurs en begunstigers. Gelukkig kan de Harmonie Vries nog over een ruime schare aan donateurs beschikken. Samen met de Vrienden van de Harmonie zorgen zij ervoor dat de Harmonie Vries over goede instrumenten en uniformen kan beschikken

Binnen de Harmonie Vries zijn diverse commissies actief, waardoor het beleid breed uitgedragen wordt. Veel energie wordt gestoken in het werven en opleiden van nieuwe (jonge) leden. Dit is immers de bakermat voor de toekomst. Een toekomst die er zeker is voor de Harmonie Vries!