In Memoriam

In Memoriam

Op 18 juni 2020 is na een lang ziekbed overleden ons oud lid en ere lid George Neelen.

George is bijna 35 jaar actief lid geweest van onze vereniging en droeg de vereniging altijd een warm hart toe. Ook na zijn actief lidmaatschap bezocht hij als ere lid nog altijd naast de optredens ook de jaarvergadering. Altijd kwam daar nog een stimulerende vraag van hem. Iets waar het bestuur weer wat mee kon.

Muziek maken was een belangrijk deel van zijn leven en van de optredens genoot hij altijd met volle teugen. Hij was ook een trouw bezoeker van onze repetities en droeg daar altijd positief zijn steentje aan bij. En als we even geen repetitieruimte konden vinden dan konden we altijd bij hem in de boerderij terecht. Er was een voorwaarde. We moesten de boerderij weer net zo achterlaten als dat we aankwamen. Dat betekende stoelen sjouwen en afwassen. Uiteraard geen probleem.

Naast de Harmonie heeft dhr. Neelen ook meegespeeld in de Ekelmankapel. De Böhmische en Märische muziek had zijn warme belangstelling.

Verder mag niet onvermeld blijven dat George altijd bezig was met het aanleveren van ideeën om nieuwe leden aan te trekken en zijn sociale betrokkenheid bij de leden.

Ook stond hij begin jaren 80 samen met de heer Bertus Bolhuis en de heer Tjitse de Vries aan de wieg van ons majorettepeloton. Op het hoogtepunt hadden we ruim 20 majoretten en was de vereniging groter als 100 man. Dit was mede de verdienste van dit trio.

We willen George bedanken voor al zijn inzet voor Harmonie Vries.

George, rust zacht,
Bestuur, leden, ereleden, vrienden van Harmonie en leiding van Harmonie Vries.

in memoriam George Neelen
Reacties zijn gesloten.