Harmonie 100!

Harmonie 100!

Harmonie100 komt steeds dichterbij! In mei bestaan wij 100 jaar, wat groots wordt gevierd in het weekend van 9, 10 en 11 mei op en rond De Brink in Vries. In het jubileumweekend kunt u onder andere de historie van de Harmonie Vries ontdekken op een bijzondere tentoonstelling die is ingericht in Café Onder de Linden.

Janny Jager-Bolhuis en Roelie Lanting-Greving hebben meer dan een jaar hard gewerkt aan het doorspitten van de geschiedenis van de vereniging, waarbij veel historisch materiaal is gevonden. Bij deze zoektocht was de Historische vereniging ‘Oud Vries’ zeer behulpzaam. Er zijn meer dan 4.000 foto’s verzameld, die een overzicht geven van alle optredens, activiteiten en feestelijkheden van de afgelopen 100 jaar, maar hier bleef het niet bij. Vanuit allerlei hoeken ontving de Harmonie oude documenten en ander materiaal, waarmee de vereniging heel erg blij is. Uit het materiaal bleek dat de Harmonie Vries vanaf de oprichting voortvarend van start is gegaan, waarbij diverse prijzen zijn behaald. Er zijn bijvoorbeeld 29 penningen te zien, ontvangen na deelname aan concoursen en muziekfestivals waarvan de oudsten dateren uit 1919. Heel bijzonder is de penning ontvangen van burgemeester De Fielliettaz Goethart ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum.

Er is nog veel meer te bezichtigen, zoals het reglement van de ‘IJsclub Vries’ waaruit de Harmonie is opgericht, diploma’s van verschillende disciplines en oude filmbeelden die met zorg bewaard zijn gebleven. Van deze filmbeelden en andere stilstaande beelden is een film gemaakt die tijdens de gehele tentoonstelling wordt afgespeeld. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan gedragen kleding en uniformen, onder andere is hier een uniform van de drumband uit 1969 te zien. De ontwikkeling van de jaarlijkse muziekuitvoering is ook te volgen, met toegangskaarten en programmaboekjes waarvan de oudste in het archief al uit 1938 stamt.

Zoals hierboven te lezen is, toont de tentoonstelling het gehele weekend een verrassend variërend overzicht van de 100 jarige historie van de Harmonie Vries en is het zeker de moeite waard deze te bezoeken. De opening vindt plaats op vrijdagavond en wordt gevolgd door een gezellige feestavond.

De zaterdagmiddag gaat van start met een reünie voor oud- en huidige leden en voor iedereen die een speciale band heeft met de vereniging. De reünie begint om 15:00 uur en wordt om 18:00 uur afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd. De perfecte gelegenheid om bij te kunnen kletsen met oude bekenden. U kunt zich opgeven voor deze reünie via de website: www.100jaar.harmonievries.nl of telefonisch via 0592-541 993.

Meer informatie over de andere activiteiten zoals het jubileumconcert, de aubade van zusterverenigingen en het Musikfest is te vinden op de website. Ook kunt u hier kaarten bestellen voor het concert en het Musikfest. Kaarten bestellen voor deze twee activiteiten is ook mogelijk via het volgende telefoonnummer: 0592-541289. Wij kijken er naar uit om samen met u het 100 jarige bestaan van onze vereniging te vieren!

Reacties zijn gesloten.